OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne.

Sklep internetowy www.madamtris.pl  prowadzony przez firmę P.P.H.U. „TRIS” Krystyna Drzewicka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Klienci sklepu www.madamtris.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

Firma P.P.H.U. „TRIS” Krystyna Drzewicka , nigdy nie udostępniała i nigdy nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail.

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez P.P.H.U. „TRIS” Krystyna Drzewicka  ulica Łowiecka 15, 22-100 Chełm z siedzibą ul. Metalowa 22, 22-100 Chełm .

Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych