REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MADAMTRIS.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy pod domeną madamtris.pl jest własnością i jest prowadzony przez Krystynę Drzewicką prowadzącą działalność pod nazwą P.P.H.U. „TRIS” Krystyna Drzewicka z siedzibą w Chełmie, ul. Metalowa 22, 22-100 Chełm (wykonywanie działalności ulica Łowiecka 15, 22-100 Chełm, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5631272785, REGON 110199002, adres poczty elektronicznej: sklep@madamtris.pl, telefon kontaktowy: +48 606851457 oraz 799326472

1.2. Poniższy regulamin ma na celu ustalenie zasad korzystania z sklepu madamtris.pl oraz zasad zawierania umów sprzedaży, formy płatności oraz reklamacji. Zakres regulacji odnosi się również do zawierania umów jednostkowych i hurtowych.

1.3. Przedsiębiorcą, usługodawcą i sprzedawcą (P.P.H.U. „Tris” Krystyna Drzewicka) jest Pani Krystyna Drzewicka w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

1.4. Klientem jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza lub zawarła umowę ze Sprzedawcą.

1.5. Formularze rejestracji oraz zamówienia są to formularze dostępne do wypełnienia na stronie internetowej www.madamtris.pl. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkuje utworzeniem konta, natomiast poprawne wypełnienie formularza zamówienia – złożeniem zamówienia. Wymaganie dotyczące poprawności złożonych zamówień znajdują się w kolejnych rozdziałach regulaminu.

1.6. Produkt, towar – jest to rzecz ruchoma, która jest przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

1.7. Konto jest to zbiór informacji w systemie Sprzedawcy oznaczony indywidualną nazwą – loginem oraz hasłem wybranymi przez Klienta.

1.8. Dzień roboczy jest to dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wszelkie zmiany dotyczące dni wolnych lub dni zawieszenia serwisu ( na przykład ze względów technicznych ) zostaną umieszczone na stronie internetowej z jednodniowym wyprzedzeniem.

2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO MADAMTRIS.PL.

2.1. Warunkiem korzystania z serwisu jest dostęp do sieci Internet.

2.2. W przypadku zamówień złożonych przez formularz zgłoszeniowy lub poprzez indywidualne konto warunkiem korzystania z serwisu jest dostęp do poczty elektronicznej.

2.3. Klient używa jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji co najmniej 3.0,Opera w wersji co najmniej 11, Google Chrome w wersji co najmniej 11, Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0 wyposażonych w obsługę JavaScript.

2.4. Zalecana rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768.

2.5. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularzy zgodnie ze stanem faktycznym.

2.6. W celu zapewnienia usług najwyższej jakości serwis korzysta z plików cookie – plików przesyłających dane pomiędzy Klientem a sklepem internetowym. Korzystając z serwisu madamtris.pl, Klient akceptuje wykorzystywanie plików cookie.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY DROGĄ TLEEFONICZNĄ- CZYNNOŚCI TECHNICZNE.

3.1. Zamówienie telefoniczne składa się dzwoniąc pod numer 606851457  lub 799326472 stawka według standardowej stawki operatora. Klient podczas rozmowy z konsultantem wskazuje przedmiot zamówienia, dane osobowe oraz adres do wysyłki oraz zostaje niezwłocznie poinformowany o cenie zamówienia oraz cenie przesyłki.

złożenie zamówienia poprzez dokonanie zakupu w sklepie internetowym jednocześnie wybierając opcję dostawy i płatności, a następnie potwierdzając zakup przyciskiem (punkt 4 regulaminu sklepu)

zamówienie telefoniczne dzwoniąc pod numer 606851457 lub 799326472

zamówienie poprzez e-mail na adres sklep@madamtris.pl

zamówienie poprzez wiadomość prywatną na facebook’u

3.2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu madamtris.pl dostępnego na stronie internetowej sklepu.

4. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne.

4.2. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

4.3. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. Odpłatność:

Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

5.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

5.2.1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

5.2.2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – wykonania zamówienia.

a) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

b) Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

c) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

6. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

6.1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

6.1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny po kliknięciu w link ‘Zaloguj’ a następnie po podaniu adresu e-mail i kliknięciu w link ‘Zarejestruj Się’

6.1.2. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło (minimum 5 znaków), numer telefonu.

6.1.3. Należy następnie kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”. Kliknięcie jest jednoczesne z akceptacją regulaminu sklepu oraz zgodą na zgromadzenie i przetworzenie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu zawarcia i wykonania umowy z Klientem.

6.1.4. W celu dostępu do wcześniej założonego konta, należy kliknąć w link „Zaloguj”, a następnie wpisać dane podane podczas rejestracji, tj. adres e-mail oraz hasło. Po poprawnej weryfikacji wprowadzonych danych, zostanie wyświetlona strona konta.

6.2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

6.2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu Internetowego.

6.2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz sposób dostawy i jej koszt. Dodatkowo klient ma możliwość wyboru jednego z dostępnych rozmiarów, koloru oraz ilości sztuk Produktu. W celu kontynuowania zamówienia wybranego Produktu, klient powinien kliknąć przycisk „DO KOSZYKA”.

6.2.3.W tym momencie wybrany Produkt wraz z jego parametrami (rozmiar, kolor, ilość) zostaje dodany do koszyka widocznego w prawym górnym rogu strony a Klient zostaje automatycznie przeniesiony na stronę „Podsumowanie zakupów” w celu zawarcia umowy o świadczeniu usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Na stronie „Podsumowanie zakupów” Klient ma możliwość:

a) Modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.

b) Rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zalogowania się na istniejące, wcześniej utworzone konto bądź złożenia zamówienia bez rejestracji nowego konta (poprzez kliknięcie przycisku „Zakupy jako gość”).

c) Wyboru adresu wysyłki z listy wcześniej dodanych adresów

d) Wyboru oddzielnego adresu do faktury bądź użycia tego samego adresu co do wysyłki, poprzez pozostawienie zaznaczonego pola „Użyj tego samego adresu dla faktury”.

e) Wyboru sposobu dostawy spośród listy dostępnych sposobów

f) Pozostawienia dodatkowej wiadomości dla Sprzedawcy zawierającej uwagi do zamówienia.

g) Wyboru sposobu płatności spośród lisy dostępnych sposobów (opcja dostępna po dodaniu adresu wysyłki, wyboru sposobu dostawy i zaznaczeniu pola o zapoznaniu się z Warunkami Świadczenia Usług przez Sklep internetowy)

h) Po wyborze sposobu płatności Klient zostaje przeniesiony na stronę „Podsumowanie zamówienia [sposób płatności]” na której:

i) Zostaje wyświetlona całkowita kwota Zamówienia wraz z podatkiem VAT jako suma kwoty Zamówienia oraz kosztów Dostawy.

j) Waluta w której akceptowane są płatności (jedyną akceptowaną walutą jest Złoty)

k) Klient ma możliwość wyboru innego sposobu płatności poprzez kliknięcie przycisku „Inne sposoby płatności”. Zostanie wówczas przekierowany do strony „Podsumowanie zakupów”, na której ponownie będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności.

l) Klient w celu potwierdzenia zamówienia powinien kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta i Sprzedawcę, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie wysyłając informację na adres e-mail Klienta podany przez Klienta. Dodatkowo na stronie potwierdzającej zamówienie oraz w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta, zostają wyświetlone informacje niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

7. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY – PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE.

7.1. Klient ma prawo wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar, który nie podlega zmianie po złożeniu zamówienia.

7.2. Sposób zapłaty za towar Klient wybiera z chwilą złożenia zamówienia, niezależnie od rodzaju zamówienia (telefoniczne, internetowe).

7.3. Sprzedawca oferuje trzy możliwości dokonania zapłaty za zamówienie:

7.3.1. zamówienie za pobraniem za pomocą kuriera DPD , koszt takiej dostawy wynosi 24 PLN (lub inny, koszt promocyjny),.

7.3.2. zapłata przelewem 19 zł na konto Sprzedawcy:

PKO S.A. Nr 94 1240 2223 1111 0010 4731 5551,

7.3.3. zapłata przy odbiorze osobistym.

7.4. Jednocześnie P.P.H.U „Tris” Krystyna Drzewicka informuje, iż nie ma innych możliwości zapłaty za zamówienie. Nie realizujemy czeków, sprzedaży kredytowej i handlu wymiennego.

7.5. W przypadku formy przelewu na konto bankowe, wpłatę należy uiścić w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

8. POLITYKA CENOWA.

8.1. Ceny towarów są podane przy każdym produkcie i nie podlegają zmianie ani negocjacji w przypadku zamówień indywidualnych. Cena podana przy produkcie jest ceną wiążącą i nie zmieni się po złożeniu zamówienia.

8.2. W przypadku zamówień hurtowych ceny podlegają negocjacji. Zmiana ceny zależy od indywidualnych predyspozycji, rozmiaru zamówienia i rodzaju współpracy.

8.3. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w PLN, zawierają należny podatek VAT. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wystawiamy paragony lub faktury VAT.

8.4. Do ceny produktu należy doliczyć koszt przesyłki. Rodzaj, sposób i koszt dostawy omówione zostały w kolejnych punktach regulaminu.

9. SPOSÓB I KOSZT DOSTAWY.

9.1. Klient składający zamówienie ma prawo do wyboru sposobu dostawy produktu.

9.2. Wybór rodzaju dostawy następuje w chwili składania zamówienia, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia.

9.3. P.P.H.U. „Tris” Krystyna Drzewicka oferuje trzy sposoby dostarczenia towaru:

9.3.1. poprzez przesyłkę za pobraniem za pomocą kuriera DPD , której koszt wynosi 24 PLN (lub inny, koszt promocyjny),

9.3.2. poprzez odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy pod adresem:

ul. Łowiecka, 22-100 Chełm, województwo lubelskie; odbiór własny jest nieodpłatny – Klient ponosi tylko koszt samego zamówienia i koszt dojazdu; możliwość odbioru tylko w dniach roboczych od godziny 07:00 do 17:00 lub po indywidualnym ustaleniu telefonicznym pod numerem 606851457 lub 799326472

9.3.3. poprzez wysyłkę za pomocą kuriera DPD w przypadku przelewu na konto bankowe firmy; koszt takiej przesyłki wynosi 19 PLN

(lub inny, koszt promocyjny 0 zł w przypadku zamówienia na kwotę wyższą od 250 zł),

9.4. Jednocześnie przed przyjęciem zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobów i kosztów dostawy – na przykład zmiany firmy kurierskiej. Informacje na temat zmiany będą pojawiać się z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.madamtris.pl.

9.5. Po złożeniu zamówienia nie zmieniają się koszty przesyłki, pozostają one takie same jak w chwili złożenia zamówienia.

9.6. W przypadku formy zapłaty przelewem na konto, wysyłka jest realizowana w ciągu 48 godzin od zaksięgowania zapłaty na koncie.

9.7. W przypadku formy zapłaty za pobraniem, towar zostaje wysłany w przeciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Klienta.

9.8. W przypadku formy odbioru osobistego, towar należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku gdy, formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie, Klient nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (w przypadku płatności przelewem) lub gdy przesyłka nie zostanie odebrana z Poczty Polskiej/od kuriera.

10.2. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w czasie 24 godzin od złożenia zamówienia.

10.3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odstąpienie drogą telefoniczną. Klient jest w takim wypadku zobowiązany wykonać telefon pod numer:

606851457 lub 799326472 (taryfa według stawki operatora), podać dane osobowe oraz numer zamówienia.

10.4. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że termin 24 godzin od złożenia zamówienia jest nieprzekraczalny i nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży po przekroczeniu tego czasu.

10.5. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku braku towaru w magazynie lub braku materiałów do wykonania towaru. W takim przypadku Sprzedawca jest zobligowany do poinformowania Klienta o takim stanie rzeczy w ciągu doby od złożenia przez niego zamówienia.

11. REKLAMACJE I ZWROT TOWARU.

Sklep Madam Tris informuje, że jako takie wymiany zakupionego towaru nie są realizowane ponieważ aby wymienić towar trzeba go zwrócić a potem dokonać ponownego zakupu.

11.1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni od dostarczenia przesyłki lub odebraniu jej osobiście.

11.2. Przesyłki zwrotne proszę kierować na adres ul. Łowiecka 15  22-100 Chełm

Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

11.3. Zwrot towaru jest możliwy tylko i wyłącznie z paragonem/fakturą otrzymaną wraz z zamówieniem. Zwroty i wymiana bez paragonu/faktury nie będą uwzględniane. Do paczki ze zwróconym produktem należy dołączyć również protokół zwrotu produktu

11.4. Zwrócony towar musi być w stanie nienaruszonym – to znaczy nie może nosić śladów użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych, musi posiadać oryginalną folię oraz etykiety.

11.5. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

11.6. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia ceny towaru w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy.( P.P.H.U. Tris Krystyna Drzewicka ul Łowiecka 15, 22-100 Chełm)

11.7. W przypadku wymiany towaru, reklamacja zostaje uwzględniona jeśli niezgodność towaru z umową wynika z przyczyn tkwiących po stronie Sprzedawcy. Wszelkie naruszenia wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie Klienta skutkują nieuwzględnieniem reklamacji.

11.8. Procedura złożenia reklamacji wygląda następująco:

11.8.1.Klient po dostrzeżeniu niezgodności towaru z umową powinien niezwłocznie wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej www.madamtris.pl

11.8.2.Wypełniony formularz należy wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@madamtris.pl lub wydrukować i dołączyć do wysyłanego towaru

11.8.3.Uszkodzony lub niezgodny z umową towar należy wysłać na adres firmy: P.P.H.U. „Tris” Krystyna Drzewicka, ul. Łowiecka 15, 22-100 Chełm wraz z paragonem lub fakturą

11.8.4.Koszt wysyłki pokrywa Klient

11.8.5.P.P.H.U. „Tris” Krystyna Drzewicka rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki

11.8.6.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca wymienia towar na nowy i zwraca koszt przesyłki; w przypadku jeśli nie ma możliwości wymiany towaru ze względu na braki na stanie magazynowym, Sprzedawca zwraca równowartość zakupionego towaru wraz z kosztem przesyłki

11.8.7.Zwrot towaru lub równowartości towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji

11.8.8.W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostaje zwrócony w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Wysyłka zwrotna następuje na koszt Klienta za pomocą przesyłki pobraniowej.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1. Umowa sprzedaży może być zawarta tylko w języku polskim.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy: ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. r 141, poz. 1176 z późn.zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422), ustawy z dnia2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1225)

12.3. Sklep internetowy www.madamtris.pl prowadzony przez firmę P.P.H.U. „TRIS” Krystyna Drzewicka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

12.4. Klienci sklepu www.madamtris.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia. Firma P.P.H.U. „TRIS” Krystyna Drzewicka , nigdy nie udostępniała i nigdy nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail.

12.5. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez P.P.H.U. „TRIS” Krystyna Drzewicka z siedzibą ul. Łowiecka 15,  22-100 Chełm . Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.